ORIAU AGOR CYFFREDINOL YR ADEILAD

Dydd Llun – dydd Gwener 9.00am – 9.00pm, Dydd Sadwrn 9.00am – 2.30pm 
Dydd Sul: Ar gau 

*Mae mynediad cyfyngedig i’r adeilad y tu allan i oriau agor y swyddfa docynnau. Os ydych eisiau mynd i mewn i’r adeilad y tu allan i’r oriau hyn, siaradwch ag aelod o’n tîm trwy ddefnyddio ein system intercom. Mae’r blychau intercom wrth y brif fynedfa ac wrth y drws mynediad gwastad yng nghefn yr adeilad. 

ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU 

Dydd Llun – dydd Gwener: 12.30pm –  5.30pm, dydd Sadwrn:  9.30am – 1.00pm
Dydd Sul: Ar gau

* Ar ddiwrnodau perfformiadau mae’r swyddfa docynnau yn agor 1 awr cyn dechrau’r perfformiad ac yn cau ar ôl i’r perfformiad ddechrau.

ORIAU AGOR Y BAR

Mae ein bar sydd â thrwydded lawn yn cynnig amrywiaeth fawr o ddiodydd a melysion. Mae te a choffi ar gael hefyd.

Mae’r bar yn agor 1 awr cyn i’r perfformiad ddechrau. Wrth gyrraedd y Theatr, gallwch osgoi’r prysurdeb yn yr egwyl trwy archebu’ch diodydd ymlaen llaw wrth y bar.