Rydyn ni'n credu y gall taith i'r theatr danio'r dychymyg, ysbrydoli, addysgu a difyrru hyd yn oed y bobl leiaf. Os ydych chi am dreulio peth amser gwerthfawr gyda'ch teulu, dyma'r lle i chi. 

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn lleoliad teulu-gyfeillgar ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod eich ymweliad â ni mor ymlaciedig â phosibl, waeth beth yw eich oedran. Sgroliwch i lawr i weld pa ddigwyddiadau teuluol sydd gennym i ddod.
 

CYNLLUNIWCH EICH YMWELIAD

 • Gellir casglu tocynnau o'r swyddfa docynnau ar y llawr gwaelod.

 • Mae mynedfa'r awditoriwm ar y llawr cyntaf. 

 • Mae lifft rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf ar gyfer pramiau a bygis.

 • Mae toiledau ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

 • Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael ar y llawr cyntaf.

 • Mae diodydd meddal a melysion ar gael o'r bar ar y llawr cyntaf.

 • Mae hufen iâ ar gael i'w brynu yn ystod yr egwyl.

 • Mae plant rhwng 18 mis a 16 oed yn gymwys i gael prisiau rhatach i blant dan 16 oed (lle mae ar gael). 

 • Mae mynediad am ddim i blant dan 18 mis oed (babanod mewn breichiau) oni nodir yn wahanol. Mae hyn yn berthnasol dim ond os yw'r plentyn yn eistedd ar liniau'r oedolyn sy'n dod ag ef. Os oes angen sedd ychwanegol, rhaid prynu tocyn ar y gyfradd Dan 16 (lle mae ar gael).

 • Mae gan bobl ifanc mewn addysg amser llawn neu ran-amser yr hawl i gael prisiau rhatach i Fyfyrwyr (lle mae ar gael).

 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn (18+), rhiant neu warcheidwad.

 • Mae lolfa fach ar gael ar y llawr cyntaf y mae croeso i chi ei defnyddio unrhyw bryd, gan gynnwys yn ystod y perfformiad.

 • Mae gennym lawer o seddi hybu ar gael, ond mae'n dibynnu a fydd rhai ar gael. Siaradwch ag un o'n Tywyswyr wrth gyrraedd.

 • Am wybodaeth am sut i ddod o hyd i ni ac am barcio, cliciwch yma.