dydd Sul
22 November
12AM

16+

Winners, gan Nova Theatre (cefnogir gan
Theatr Sherman)
 

Mae ‘Winners’ yn stori am rygbi a chariad… a pha un sydd bwysicaf.

Wrth i'r gemau Chwe Gwlad sy'n weddill ddod yn nes, a Thwrnament yr Hydref ar ein gwarthaf, mae drama gomedi Nova Theatre, ‘Winners’, yn rhoi sylw i rygbi a rôl rywedd yng
Nghymru, trwy stori cwpl sydd â'u blaenoriaethau yn anghywir, sydd eisiau newid, ond ddim yn gwybod sut. 

Mae ‘Winners’ yn sôn am gwpl, Cassie a Dafydd. Mae Cassie yn dod o deulu sy'n gefnogwyr brwd o rygbi a bu Dafydd yn chwaraewr rygbi am gyfnod – lled-broffesiynol – ond ni aeth erioed yn bellach na hynny.  Cefnogodd Cassie yrfa Dafydd, yn rhannol am ei bod eisiau iddo gyflawni pethau na allai hi byth eu cyflawni.

Nawr, mae hi'n ddig wrtho am iddo roi'r gorau.  Efallai ei fod eisiau rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol… ond nid yw'n siŵr beth. Mae Cassie a Dafydd yn caru ei gilydd, ond, yn ddiweddar, mae rygbi wedi dod â'r gwaethaf allan yn y ddau. 

Mae modd gwrando ar ‘Winners’ ar ffurf dwy bennod drwy SoundCloud. 

 

Archebwch yma i wylio’r sioe am ddim. SYLWER: Anfonir dolen i'r dangosiad atoch yn eich e-bost cadarnhau.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sul 22 Tach
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
0.00
Doors open: 23.00