dydd Sadwrn
25 Ebrill
2PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£8.00 (Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn )

Mae 'Wi-Fi Wars' yn sioe gêm gomedi byw lle rydych chi, y gynulleidfa, yn cymryd rhan. Mae wedi'i chyflwyno gan y digrifwr a'r sylwebydd gemau cyfrifiadur rheolaidd Steve McNeil (Capten Tîm ar sioe Dara O'Brien 'Go 8 Bit', cyflwynydd/cyfranogwr rheolaidd yn 'Videogame Nation' ar sianel Challenge TV).

Mewngofnodwch ar eich ffôn clyfar neu lechen (sicrhewch fod digon o fatri arni!) a chystadlu mewn sawl gêm, pos a her er mwyn bod yn fuddugol ac ennill gwobrau!

RHYBUDD: RHAID I CHI DDOD Â FFÔN CLYFAR WEDI'I WEFRU - BYDDWCH YN EI DDEFNYDDIO DRWY GYDOL Y SIOE I GYMRYD RHAN.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 25 Ebr
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
14.00
Doors open: 13.00