dydd Gwener
26 Chwefror
7.30PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£22.00, £20.00 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn )

Oed 16+

The Biggest Party With The Uk’s Best Abba Tribute • The Sands Centre, Carlisle

You Were Amazing! • The Sage Gateshead

 

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF DYDD GWENER 19 MEHEFIN 2020.

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

.

Mae ‘Thank ABBA for the Music’ yn berfformiad theatr ysblennydd, ddwy awr o hyd, sy'n cyfleu holl hud a chyffro un o fandiau mwyaf llwyddiannus ac eiconig hanes pop.

Gyda gwisgoedd trawiadol, band byw,tafluniadau rhyngweithiol ac, wrth gwrs,harmonïau nodweddiadol ABBA – dyma barti o sioe!

Mae'n cynnwys holl ganeuon mwyaf adnabyddus ABBA – Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Gimme! Gimme!
Gimme! a llawer mwy!

Mae gwisg ffansi ABBA a'r 1970au yn ddewisol, ond fe'i hanogir!

www.thankabbaforthemusic.co.uk

Dyddiadau Ac Amseroedd
Gwen 26 Chwef
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30