dydd Iau
4 November
8PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£17.75 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

Ffoto Gan Roddy Hand

Pobl 14+ oed YN UNIG (Mae rhegi a chynnwys aeddfed yn debygol)

“Vital and incredulously angry. Hilarious.” (THE SCOTSMAN)

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF 18 MAWRTH 2020

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae locomotif comedi/cerddoriaeth Rich Hall yn cadw mynd. Yn byth-ysblygol a byth-newidiol, mae cyfuniad Rich o gomedi chwerw a geirfa gwerin cras yn berffaith, fel mae torfeydd y sioeau llawn ledled y DU wedi'i ardystio. Mae cefnogwyr yn parhau i ddychwelyd gan fod y sioe hon yn mynd lle na fyddai digrifwyr eraill yn meiddio; er enghraifft, Porthcawl.

Mae rhaglenni dogfen Rich ar BBC4 (yr un fwyaf ddiweddar yw ‘Rich Hall's Red Menace’) a'i gyfres ar Radio 4, ‘Election Breakdown’, wedi sefydlu llu o ddilynwyr newydd??. Mae hefyd yn ymddangos ar ‘QI’ a ‘Have I Got News For You’ yn rheolaidd. Ond mae gwylio?? ‘Hoedown’ yn brofiad cwbl wahanol. Mae ‘Rich Hall's Hoedown Deluxe’ yn torri pob syched am gomedi a cherddoriaeth.