dydd Sadwrn
10 Ebrill
7.30PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£8.00 (Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn )

Oed 7 +

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF 30 EBRILL

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Sioe gerdd deithiol newydd sbon yw 'Res Publica' gan The People's String Foundation (Ben Sutcliffe a Zaid Al-Rikabi).

Mae'r ddeuawd yn gwasgu Cerddorfa Sipsiwn 32 offeryn i mewn i gês, ac yn tywys y gynulleidfa ar daith ddarganfod anhygoel. Mae'r sioe hon yn unigryw ac yn cyfuno llawer o ffurfiau'r celfyddydau celf i greu un darn dengar, sy'n cynnwys defnydd o gerddoriaeth, pypedwaith, celf, sinematograffi ac animeiddio wedi'i osod i gefndir ‘Cerddoriaeth Rithwir’. Mae cynulleidfaoedd hefyd yn cael cyfle i glywed caneuon a chyfansoddiadau mwyaf poblogaidd y band.

 

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 10 Ebr
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30