18 — 19 Mawrth

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£18.00 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn )

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF DYDD GWENER 15 A DYDD SADWRN 16 MAI 2020

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ‘Owen Money's Jukebox Heroes’ yn 2016, ac yna ‘Owen Money's Jukebox Heroes II’ yn 2018; mae Owen yn dychwelyd gyda sioe fyw arall sy'n llawn talent ac yn cynnwys cerddoriaeth o'i raglenni penwythnosol ar BBC Radio Wales; ac wrth gwrs bydd yn cynnwys ei ddull comedi unigryw a'r ‘Cellwair Cymreig’! 

Dyma hi, ‘Owen Money's Jukebox Heroes III’…

Bydd ‘The Travelling Wrinklies’ yn ymuno ag Owen ar y llwyfan, a nhw fydd yn cyfeilio perfformiadau teyrnged syfrdanol i enwogion y byd cerdd…

Bydd Owen a'r band yn cyfeilio llais anhygoel Alex John, wrth iddyn nhw atgyfodi seiniau arloesol The Beach Boys.

Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan Katie Mittell wrth iddi dalu teyrnged i enwogion y byd canu'r enaid fel Aretha Franklin, Etta James a Nina Simone.

Wrth i Jeff Phillips gamu i'r llwyfan, fe yw Neil Diamond

Yn ôl Tina, ‘We don’t need another hero’, ond beth am un bach arall?  

Sara Jones sy'n llenwi'r llwyfan â'i phortread anhygoel o Miss Tina Turner.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Gwen 18 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30
Sad 19 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30