dydd Sul
19 July
8PM

Ffoto: Simon Gough Photography

Mae Theatr na nÓg ac Aneurin Leisure yn cyflwyno dangosiad o’i gyd-cynhyrchiaid

NYE & JENNIE

Wedi ei ffilmio yn Y Met, Abertyleri Tachwedd 2017

Ar gael i’w wylio ar Ddydd Sul 5 Orffennaf am 7.30yh, ar ben-blwydd y GIG.  Bydd y ffilm ar gael ar YouTube tan 10pm nos Sul 19 Gorffennaf.

Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben. Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw - un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif.

Stori NYE & JENNIE

A enwebwyd am y Ddramodydd Gorau yn yr laith Saesneg – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Archebwch yma i wylio’r sioe am ddim. SYLWER: Anfonir dolen i'r dangosiad atoch yn eich e-bost cadarnhau.

Mae’r ddau ddigwyddiad am ddim, ond byddwn yn gofyn am roddion i gefnogi’r theatrau wnaeth gymryd taith Nye & Jenni ym mis Hydref 2018 ac sydd naw wedi colli eu hincwm oherwydd Covid 19.

www.nyeandjennie.com www.theatr-nanog.co.uk 
 

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sul 19 Gorff
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
20.00
Doors open: 19.00