dydd Gwener
26 Mawrth
8PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£15.75 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

14+ YN UNIG (Rhegi a chynnwys aeddfed yn debygol)

★★★★★ The Mirror ‘Interesting, engaging, funny’
★★★★ The Independent ‘essential viewing’
★★★★ Sunday Times ‘Profound yet funny’
★★★★ The Scotsman ‘Frank, dryly funny’
★★★★ The Times
★★★★ The Guardian

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF 22 MAI 2020

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd yn ymddangos yn annhebygol y byddai'r DU yn pleidleisio i adael yr UE; roedd gwrthbleidiau rhesymol i Lywodraeth y Torïaid; roedd Donald Trump yn ffŵl nad oedd, yn sicr, yn mynd i guro Hillary Clinton ac roedd Mark yn byw'r breuddwyd swbwrbaidd. Nawr, mae pob dim yn draed moch! Ond peidiwch â phoeni gan fod Mark yn credu'r geiriau: ‘Every Little Thing's Gonna Be Alright’.
 
Fe wnaeth sioe boblogaidd Mark, Who Do I Think I Am, ddatgelu bod ei dad naturiol yn bencampwr tabler (‘backgammon’) y byd. Nawr mae seren sioe Radio 4 ‘Mark Steel's in Town’, a cholofnydd papur newydd y flwyddyn yn teithio â sioe sy'n sicr o wneud i'r byd ymddangos hyd yn oed yn fwy gwallgof nag y mae.

Mae Mark wedi ysgrifennu a chyflwyno nifer o gyfresi o ‘Mark Steel's In Town’ ar BBC Radio 4 (cyfres newydd ar y gweill) ac wedi teithio ledled y DU yn ei pherfformio'n fyw. Mae Mark wedi cyflwyno'r sioe enwebedig BAFTA ‘Mark Steel Lectures’ ar gyfer BBC2, ac yn ymddangos yn rheolaidd ar ‘Have I Got News For You’ ar BBC One a ‘The News Quiz’ ar Radio 4. Mae ef hefyd wedi ymddangos ar ‘QI’ a ‘Room 101’ ar BBC2. Mae Mark wedi ysgrifennu nifer o lyfrau adnabyddus, gan gynnwys ‘Reasons To Be Cheerful’ a ‘What’s Going On’, ac enillodd Colofnydd y Flwyddyn yng Ngwobrau'r Wasg, 2015, am ei golofn wythnosol yn The Independent.

 

Dyddiadau Ac Amseroedd
Gwen 26 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
20.00
Doors open: 19.00