Ynghyd â theatr amlddefnydd sydd â system theatr hyblyg, mae gan Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, hefyd nifer o ystafelloedd cyfarfod cyfforddus a mannau llai ffurfiol, yn ogystal â bar stiwdio, gofod galeri a stiwdio dawns.

Yr hyn y gallwn ei gynnig...

  • Awditoriwm theatr mawr i hyd at 420 o gynadleddwyr gyda system seddi y gellir ei haddasu er mwyn defnyddio’r llawr cyfan ar gyfer arddangosfeydd, ffeiriau masnach ac ati.

  • Gofod bar stiwdio y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol achlysuron, digwyddiadau a pherfformiadau i hyd at 200 o bobl.

  • Ystafelloedd cynadledda i hyd at 15 o bobl mewn arddull ystafell fwrdd.

  • Gofodau bar a galeri i hyd at 50 o bobl ar gyfer arddangosiadau neu achlysuron.

  • Mynediad diwifr i’r rhyngrwyd ar gael ym mhob man (wedi’i ddiogelu â chyfrinair).

  • Ystod lawn o gyfarpar clyweledol gyda chymorth technegol ar gael.

  • Arlwyo o ansawdd da, o de a choffi a bwffe bys a bawd anffurfiol i brydau gwasanaeth arian a gynigir gan arlwywyr mewnol.

  • Stiwardiaid ac ystlyswyr proffesiynol sy’n sicrhau cysur, diogelwch a lles eich cynulleidfa.

  • Cyfleusterau parcio cyfyngedig.