Mae'r theatr amlddefnydd gyda seddi y gellir eu tynnu’n ôl yn cynnig hyblygrwydd i gynyrchiadau o unrhyw faint.  Gyda staff gwybodus a phroffesiynol yn barod i'ch helpu, gellir dibynnu ar Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, i ddarparu profiad unigryw a difyr i'ch cwmni a'ch cynulleidfa.

Yr hyn y gallwn ei gynnig...
 

  • Awditoriwm theatr mawr gyda seddi i 419 ar y mwyaf (neu le i 470 sefyll). Hefyd mae gan y theatr system seddi y gellir ei haddasu fel y gall perfformiadau gael eu cyflwyno ar y llwyfan neu ar y llawr er mwyn cael profiad agosach. 

  • Gofod Bar Stiwdio hyblyg y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol achlysuron, digwyddiadau a pherfformiadau gyda lle i hyd at 200.

  • Mae gan y ddau ofod systemau sain, cerddoriaeth a goleuo ardderchog yn ogystal â chyfleuster taflunio digidol.

  • Mynediad diwifr i’r rhyngrwyd ar gael ym mhob man (wedi’i ddiogelu â chyfrinair.

  • Ystod lawn o gyfarpar clyweledol gyda chymorth technegol.

  • Cymorth marchnata proffesiynol ar gael.

  • Gwerthu tocynnau a nwyddau trwy ein system swyddfa docynnau gyfrifiadurol a all weithio ar lein.

  • Stiwardiaid ac ystlyswyr proffesiynol sy’n sicrhau cysur, diogelwch a lles eich cynulleidfa.

  • Cyfleusterau parcio cyfyngedig – nodwch mai nifer gyfyngedig iawn o fannau parcio sydd a dim ond ar gais y cânt eu dyrannu.