Os yw'n berthnasol
Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch (e.e. dyddiad ac amser y darpar logi, faint o fynychwyr, maint yr ystafell sydd ei hangen ac ati)