dydd Sadwrn
6 Mawrth
7.30PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

PLEASE NOTE THAT THIS PERFORMANCE HAS BEEN RESCHEDULED FROM THE ORIGINAL DATE OF 21 MARCH 2020

With the recent government advice, we wanted to do our utmost to ensure the health and safety of our audiences, staff, performers and wider community. To that end, unfortunately, we have closed the building in the short term and cancelled/ postponed all our events from 18 March to 30 June 2020. To this end we are also unable to respond to telephone queries at present. If you have something you wish to discuss with us then please email us at bmi@caerphilly.gov.uk.

We’re working through our shows sequentially, contacting ticket holders for all original performances to offer an exchange of dates (where rescheduling has been possible) or other alternatives. Ticket holders for the original performance should look out for an *email which outlines your options and next steps. We kindly ask that you bear with us as we work through the process.

*Please note that this only applies to customers that have disclosed their email address to us at the point of booking. If you have not, or are unsure as to whether you have disclosed an email address, please email blackwoodminersinstitute@caerphilly.gov.uk so that we can amend your record and update you accordingly.

Tickets for this performance will go on general sale at the end of April and we apologise for any inconvenience this may cause.

Thank you for your patience at this difficult time.

Yn dilyn y cyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig (16/03/2020), ni fydd perfformiad ‘Islands In The Stream ' yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd ddydd Sadwrn 21 Mawrth.

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw sicrhau bod yr holl ddeiliaid tocynnau yn ymwybodol na fydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio drwy oblygiadau'r penderfyniad hwn ac yn cynnal trafodaethau gyda'r cwmni i ddod o hyd i ddyddiad arall.

A allech fod yn amyneddgar gyda ni ar hyn o bryd a byddwn yn cysylltu â diweddariadau pellach unwaith y byddant ar gael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni yn SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk neu ffonio ein swyddfa docynnau ar 01495 227206 (yr oriau agor yw 12.30pm - 5.30pm). Byddwch yn ymwybodol ein bod yn cael nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd ond ein nod yw cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Hoffwn ddiolch i chi am eich cymorth ac amynedd parhaus mewn sefyllfa sy'n datblygu o hyd.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 06 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30