dydd Sadwrn
21 Mawrth
7.30PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Yn dilyn y cyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig (16/03/2020), ni fydd perfformiad ‘Islands In The Stream ' yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd ddydd Sadwrn 21 Mawrth.

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw sicrhau bod yr holl ddeiliaid tocynnau yn ymwybodol na fydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio drwy oblygiadau'r penderfyniad hwn ac yn cynnal trafodaethau gyda'r cwmni i ddod o hyd i ddyddiad arall.

A allech fod yn amyneddgar gyda ni ar hyn o bryd a byddwn yn cysylltu â diweddariadau pellach unwaith y byddant ar gael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni yn SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk neu ffonio ein swyddfa docynnau ar 01495 227206 (yr oriau agor yw 12.30pm - 5.30pm). Byddwch yn ymwybodol ein bod yn cael nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd ond ein nod yw cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Hoffwn ddiolch i chi am eich cymorth ac amynedd parhaus mewn sefyllfa sy'n datblygu o hyd.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 21 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30