dydd Sadwrn
17 October

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£15.00, £12.00 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

70 muned

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF DYDD IAU 28 MAI 2020

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Hoffem ni i gyd gwrdd â phobl o'r gorffennol. Y broblem yw bod pawb wedi marw!

Felly, mae'n amser paratoi'ch hun ar gyfer Horrible Histories yn fyw ar y llwyfan gyda'r sioe West End nad yw erioed wedi teithio o'r blaen!

Beth os symudai Llychlynnwr i mewn drws nesaf? A wnewch chi ruo chwerthin gyda Rhisiart Lewgalon? Ydy William Wallace wedi taro ar ei debyg? A all y Brenin Siarl gadw ei ben? Beth am gynnau'ch bywyd gyda Thân Mawr Llundain? A welwch lygad yn llygad â'r Llyngesydd Nelson? A fydd y Dug Wellington yn crynu yn ei 'sgidiau? Darganfyddwch beth oedd ffermwr babanod yn ei wneud a chwrddwch â Florence Nightingale!

Hanes heb gael gwared â'r rhannau hyll!

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 17 Hyd
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
14.00
Doors open: 13.00
17.00
Doors open: 16.00