Saif Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yng Nghymoedd De-ddwyrain Cymru, ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ac mae ein safle ar stryd fawr brysur Coed Duon yn golygu ein bod yng nghalon y gymuned.

EIN CYFEIRIAD

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, , Stryd Fawr, Coed Duon, Caerffili, NP12 1BB

CYRRAEDD AR Y FFORDD

O’r M4 tua’r gorllewin (Casnewydd) – wrth gyffordd 28 ewch ar yr A467 a dilynwch yr arwyddion tuag at Frynmawr ac wedyn Coed Duon.

O’r A465 (Ffordd Blaenau’r Cymoedd), ewch ar yr A4048 tuag at Dredegar ac wedyn Coed Duon. Ffoniwch 01495 227206 i gael rhagor o fanylion.

O’r M4 tua’r dwyrain (Caerdydd), wrth gyffordd 32 ewch ar yr A470, wedyn yr A468 (ag arwyddion i Gaerffili), wedyn yr A469 (ag arwyddion i Ystrad Mynach), wedyn yr A472 (ag arwyddion i Goed Duon).

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Gallwch gynllunio’ch taith gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gyda chynlluniwr teithiau Traveline Cymru.

PARCIO CEIR YNG NGHOED DUON

Mae digonedd o leoedd parcio cyn lleied â gwaith dwy funud o gerdded i ffwrdd. Dylech sicrhau y darllenwch yr holl arwyddion yn ofalus yn y maes parcio o’ch dewis gan y gall cyfyngiadau fod ar waith. Mae holl feysydd parcio Talu ac Arddangos Bwrdeistref Sirol Caerffili am ddim ar ôl 6pm.

Mae gan Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  nifer gyfyngedig o leoedd parcio mynediad i bobl anabl. Rhaid eu cadw ymlaen llaw trwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01495 227206.