Rydym eisiau i’ch ymweliad â Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  fod mor bleserus ag sy’n bosibl. Beth bynnag yw’ch rheswm dros ymweld, dyma’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen, gobeithio.