dydd Mercher
3 Mawrth
8PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

£25.75 (Mae prisiau'n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

Ni fydd hwyrddyfodiaid yn cael mynd i mewn

Oed 16+

Canmoliaeth Am y Daith Ddiwethaf: 

✭✭✭✭✭ “A one-hour tour de force performance from the master comedian” BROADWAYBABY
✭✭✭✭✭ “Hysterical…..a must see show. My face hurts from laughing so much!” The Student Newspaper
✭✭✭✭✭“The hour is self-deprecating, never self-indulgent, and his packed audience are well entertained” SUNDAY EXPRESS
✭✭✭✭✭ “Expert stand up from the brilliant Ed Byrne” FRINGE BISCUIT
✭✭✭✭ “Thoroughly entertaining… he is a total pro and terrific company” THE TIMES
✭✭✭✭ “There is a reason why he has become a household name” ED FEST MAG

 

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF 29 EBRILL 2020 

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

.

Ymunwch ag Ed wrth iddo edrych yn galed arno'i hun ac yn ceisio penderfynu a oes ganddo UNRHYW nodweddion sy'n werth eu trosglwyddo i'w blant.

Mae Ed Byrne yn cyflwyno ei ddosbarth meistr newydd sbon mewn comedi arsylwadol yn fuan iawn ar ôl ei daith gomedi llwyddiannus 2017/18, Spoiler Alert!
Enw cyfarwydd o'r teledu, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Ed wedi ymddangos ar Live At The Apollo (Host, BBC), Mock The Week (BBC), The Pilgrimage (BBC), Top Gear (BBC) a QI (BBC).

www.edbyrne.com / TWITTER @MrEdByrne

 

 

Dyddiadau Ac Amseroedd
Mer 03 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
20.00
Doors open: 19.00