dydd Iau
25 Mawrth
7.30PM

Blackwood Miners' Institute

£26.00, £24.00 (Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn)

Oed 16+

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF DYDD GWENER 12 MEHEFIN 2020.

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae'r deyrnged llawn egni hon i ddau o sêr mwyaf aruthrol y byd cerddorol yn siŵr o wireddu'ch breuddwydion Roc a Rôl wrth i ni deithio yn ôl mewn amser i ddathlu gwaith Meatloaf a Cher.

Gadewch i fand byw llawn eich tywys ar daith ar hyd gyrfaoedd dau o sêr mwyaf byd-enwog o'r cyfnod. Gan gyfuno anthemau goth operatig gwych Meatloaf a chaneuon dawns boblogaidd eiconig gan y Dduwies Pop, bydd Dead Ringer for Love yn eich swyno â baledi pŵer fel I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) a Two Out of Three Ain’t Bad ac yn eich achosi i ddawnsio i'r caneuon bywiog fel If I Could Turn Back TimeStrong Enough Bat Out of Hell

Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.

Mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i newid y rhaglen.

Dyddiadau Ac Amseroedd
Iau 25 Maw
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
19.30
Doors open: 18.30