Mae Tîm Datblygu’r Celfyddydau Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio o Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

Ei nod yw ennyn diddordeb rhagor o bobl mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol, a’u hannog i gymryd rhan ynddynt, trwy gefnogi a darparu amrywiaeth fawr o gyfleoedd i artistiaid, trigolion a’r gymuned.