DIWEDDARIAD -29 Mehefin

Mae iechyd a lles y gymuned yn hollbwysig, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa ynglŷn â’r achos o COVID-19 (Coronafeirws newydd), gan alinio ein hymateb i ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi penderfynu ei bod er budd gorau’r gymuned a’n staff i Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, aros ar gau am gyfnod amhenodol. Roedd y penderfyniad hwn yn un anodd i ni oherwydd rydyn ni’n frwdfrydig i’ch croesawu chi yn ôl i’r adeilad, ond rhaid i ddiogelwch ddod yn gyntaf.

Yn anffodus, mae hyn yn golygu na fydd Arddangosfa Ddawns hynod boblogaidd CBSC yn gallu digwydd yn y theatr eleni, ond cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Arddangosfa Ddawns Ddigidol CBSC.

Byddwn ni’n adolygu’r rhaglen artistig yn gronolegol ar sail sioe wrth sioe. Os oes gennych chi docynnau ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol, byddwn ni’n cysylltu â chi os yw’r digwyddiad hwnnw yn cael ei ohirio neu ei ganslo.

Diolch am eich cefnogaeth a’ch amynedd parhaus yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os oes gennych chi docyn ar gyfer perfformiad neu ddigwyddiad sydd wedi'i ohirio neu wedi'i ganslo, peidiwch â chysylltu â'r swyddfa docynnau. Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan y Prif Weinidog, nid yw'r swyddfa docynnau ar gael dros y ffôn bellach. Fodd bynnag, mae ein tîm yn gweithio mor gyflym â phosibl i gysylltu â phob cwsmer drwy e-bost i drosglwyddo tocynnau neu i gynnig nodyn credyd. Os nad ydych chi wedi rhoi cyfeiriad e-bost i'r swyddfa docynnau, e-bostiwch SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod.

Gofynnwn i bob cwsmer fod yn amyneddgar â ni ar yr adeg heriol hon, a diolch am eich cefnogaeth barhaus.