Dydd Mawrth 24 Mawrth

Mae iechyd a lles y gymuned o'r pwys mwyaf i ni, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro'r sefyllfa o amgylch yr achos o COVID-19 (coronafeirws newydd) yn agos gan alinio ein hymateb â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, wrth barhau i ddarparu cyfleoedd adloniant a hamdden lleol yn ein lleoliadau.

Yn unol â phenderfyniadau diweddar, rydym wedi penderfynu ei bod er lles y gymuned i gau Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, ar unwaith. Felly mae pob perfformiad, cyfarfod, sesiwn ddawns a threfniant llogi ystafell wedi cael eu canslo o heddiw ymlaen. 

Ar hyn o bryd, mae'n anodd rhagweld pryd y gallai'r lleoliad ailagor, ond mae'n debygol y bydd y cau yn parhau tan ddiwedd mis Mehefin ar y cynharaf.

Byddwn mewn cysylltiad yn fuan â manylion perfformiadau sydd wedi'u canslo a'u gohirio.

Diolch am eich help a'ch amynedd yn ystod y cyfnod heriol hwn.

DIWEDDARIAD

Os oes gennych chi docyn ar gyfer perfformiad neu ddigwyddiad sydd wedi'i ohirio neu wedi'i ganslo, peidiwch â chysylltu â'r swyddfa docynnau. Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan y Prif Weinidog, nid yw'r swyddfa docynnau ar gael dros y ffôn bellach. Fodd bynnag, mae ein tîm yn gweithio mor gyflym â phosibl i gysylltu â phob cwsmer drwy e-bost i drosglwyddo tocynnau neu i gynnig nodyn credyd. Os nad ydych chi wedi rhoi cyfeiriad e-bost i'r swyddfa docynnau, e-bostiwch SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod.

Gofynnwn i bob cwsmer fod yn amyneddgar â ni ar yr adeg heriol hon, a diolch am eich cefnogaeth barhaus.