dydd Sadwrn
10 October
8PM

Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Mynediad yn unig: £8.50 (Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn )

PWSIG : Bydd angen i chi ddod ag £1 yn ychwanegol ar gyfer eich llyfryn bingo. Mae hyn yn bwysig i chi allu chwarae.

Pobl 18+ oed YN UNIG

NODER: MAE'R PERFFORMIAD HWN WEDI'I OHIRIO O'R DYDDIAD GWREIDDIOL, SEF 18 EBRILL

Yn dilyn cyngor diweddar y Llywodraeth, roedden ni am wneud ein gorau glas i sicrhau iechyd a diogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff, ein perfformwyr a'n cymuned ehangach. Felly, gwaetha'r modd, rydyn ni wedi cau'r adeilad yn y tymor byr ac wedi canslo/gohirio ein holl ddigwyddiadau o 18 Mawrth i 30 Mehefin 2020. Nid oes modd i ni, felly, ymateb i ymholiadau dros y ffôn ar hyn o bryd. Os oes rhywbeth yr hoffech chi ei drafod â ni, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

Rydyn ni'n gweithio ein ffordd drwy'r sioeau mewn trefn, gan gysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer pob perfformiad gwreiddiol a chynnig dyddiadau eraill (os bu modd gohirio'r perfformiad) neu opsiynau eraill. Dylai deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiad gwreiddiol gadw llygad am *e-bost sy'n amlinellu'r opsiynau a'r camau nesaf. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar â ni wrth i ni weithio drwy'r broses.

*Noder: Mae hyn ond yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi rhannu eu cyfeiriad e-bost â ni wrth brynu tocynnau. Os nad ydych chi wedi rhannu'ch cyfeiriad e-bost â ni, neu os ydych chi'n ansicr am hynny, anfonwch e-bost i SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk er mwyn i ni newid eich cofnod a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Bydd tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar werth i'r cyhoedd ddiwedd mis Ebrill, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.

.

WEDI GWERTHU ALLAN

"BINGO LINGO! Y brîd Bingo mwyaf newydd a mwyaf cyffrous sy'n llifo ledled y wlad.

Ar ôl cymryd gêm draddodiadol o fingo, a'i hysgwyd, maen nhw wedi'i drawsnewid i fod yn barti bingo cyffrous a gwallgof.

Paratowch am brofiad heb ei ail yn llawn cystadlaethau dawnsio, 'twercio', gwobrau gwirion a drygioni ar y llwyfan. Maen noson o anhrefn does dim modd ei cholli.

PWYSIG: Bydd angen i chi ddod ag £1 yn ychwanegol ar gyfer eich llyfryn bingo. Mae hyn yn bwysig i chi allu chwarae.

T ac A:    https://www.bingolingo.club/terms-and-conditions/ "

Gall hyd at 8 o bobl eistedd wrth fwrdd. Sylwch nad yw cael bwrdd yn gwarantu mynediad. Bydd angen i bawb sy'n mynd i'r sioe brynu tocyn mynediad.

YMWADIAD: Am delerau ac amodau llawn, ewch i wefan Bingo Lingo: http://www.bingolingo.club/

Dim dawnsio nac ysgrifennu ar y byrddau gan y cewch eich taflu allan o'r lleoliad ar unwaith. Os byddwch chi'n archebu bwrdd, eisteddwch erbyn 7.30pm neu fel arall mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i roi'ch bwrdd i rywun arall (ni fydd unrhyw gwsmer i eistedd wrth fwrdd ar gadw nes bod y rheolwyr wedi tynnu'r arwydd ‘ar gadw’ oddi ar y bwrdd). Os byddwch chi'n ennill gwobr, bydd gennych 7 diwrnod i'w chasglu o'r lleoliad.

Sylwch: bydd angen i'r enw ar eich tocyn gyd-fynd â'ch cerdyn adnabod. Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i wrthod mynediad ar unrhyw adeg.

Gall hyd at 8 o bobl eistedd wrth fwrdd a gallwch gadw bwrdd drwy ein swyddfa docynnau yn unig (01495 227206). Os byddai'n well gennych gysylltu â ni drwy Next Generation Text Service, ychwanegwch 18001 cyn rhif ein swyddfa docynnau. Mae cadw bwrdd yn costio £15.00 ac mae'n amodol ar argaeledd. 

Dyddiadau Ac Amseroedd
Sad 10 Hyd
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
20.00
Doors open: 17.00