Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn cael ei reoli fel gwasanaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) ac ar hyn o bryd daw o dan y Gwasanaeth Adfywio a Chynllunio yn y Gyfadran Cymunedau.

O ddydd i ddydd mae’n cael ei reoli gan dîm bach o weithwyr celfyddydau proffesiynol ymroddedig.

Mae Tîm Datblygu’r Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru hefyd yn gweithio o'r lleoliad.

 

CWRDD Â’R TÎM

Rheolwr y Theatr a Gwasanaethau’r Celfyddydau – Marina Newth

Dirprwy Reolwr y Theatr – Craig Doidge

Rheolwr Gwerthiannau a Datblygu’r Gynulleidfa – Katie Arthur

Rheolwr Technegol – Robin Bainbridge

Rheolwr Technegol Cynorthwyol – Gavin Thomas

Swyddog Gweinyddu a Chyllid – Carol Small

Derbynyddion y Swyddfa Docynnau – Samantha O’Keeffe ac Alyson Jones

LLYWODRAETHIANT

Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn ymddiriedolaeth elusennol (elusen gofrestredig 1000905), a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw ei unig ymddiriedolwr corfforaethol. Mae’r Cabinet yn gweithredu fel ymddiriedolwyr i’r elusen. 

Gellir gweld rhagor o fanylion am Gabinet CBSC yma.