Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn ganolfan amlbwrpas, broffesiynol i’r celfyddydau perfformio ac yn adeilad hanesyddol eiconig a saif yng nghanol Cymoedd De-ddwyrain Cymru. Heddiw mae’n un o’r theatrau prysuraf a mwyaf bywiog yn Ne Cymru.