Mae Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yn un o'r lleoliadau mwyaf cyffrous i’r celfyddydau perfformio yn Ne Cymru. 

Rydym yn creu ac yn cyflwyno celfyddydau proffesiynol a chymunedol o’r ansawdd gorau i amrywiaeth fawr o gynulleidfaoedd a chyfranogwyr.
 

Rydym eisiau i bawb gael mynediad rhwydd i gelfyddydau a diwylliant gwych ac rydym yn gweithio’n galed i greu rhaglen gytbwys sydd wedi’i bwriadu i ysbrydoli, addysgu a difyrru.

Bob blwyddyn rydym yn cynnal cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyfranogol, gan gynnwys drama, dawns, perfformiadau i’r teulu, cerddoriaeth fyw, opera, llenyddiaeth a chomedi, gan sicrhau y gall pawb brofi rhywbeth at ei ddant.

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  yw’r unig leoliad proffesiynol yn y fwrdeistref sirol. Mae’r awdurdod lleol lle saif y Sefydliad wedi ymrwymo i gefnogi’r celfyddydau fel rhywbeth hanfodol sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr a’i goleddu. Mae Cyngor Caerffili yn cydnabod y cyfraniad mae’r celfyddydau’n ei wneud i adfywiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y rhanbarth ac i iechyd a lles y preswylwyr.

Mae’r Sefydliad ar gael fel adnodd i sefydliadau cymunedol ac amatur lleol ymarfer neu lwyfannu cynyrchiadau. 

Rydym hefyd yn rhoi cymorth i artistiaid proffesiynol a chwmnïau sy’n dod i’r amlwg, er mwyn cefnogi creu theatr newydd.

Yn 2017 cydgynhyrchodd Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  a Theatrau Rhondda Cynon Taf fersiwn newydd o JASON & THE ARGONAUTS i blant 8 oed a hŷn. Cafodd y cynhyrchiad ei addasu gan Mark Williams, ei gyfarwyddo gan Julia Thomas a’i gynnal mewn nifer o leoliadau ar draws Cymru.

Mae gan Sefydliad y Glowyr, Coed Duon,  berthynas hirsefydlog â Black RAT Productions. Ers 2010, rydym wedi cyd-gynhyrchu taith genedlaethol flynyddol a gyda’n gilydd rydym wedi ymrwymo i’r nod cyffredin o ddarparu cynyrchiadau o ansawdd da, nid yn unig i’n cynulleidfaoedd ni, ond i ateb y galw gan gynulleidfaoedd ar draws Cymru.

Ein cynyrchiadau blaenorol yw:    

•    BOUNCERS, gan John Godber (2010)
•    UP’N’UNDER: THE WELSH TOUR, gan John Godber (2011)
•    NEVILLE’S ISLAND, gan Tim Firth (2012)
•    BOEING, gan Marc Camoletti (2013)
•    BEDROOM FARCE gan Alan Ayckbourn (2014)
•    THE 39 STEPS John Buchan ac Alfred Hitchcock, wedi’i addasu gan Patrick Barlow (2015)
•    BOUNCERS, gan John Godber (2016)
•    ONE MAN, TWO GUVNORS gan Richard Bean. Wedi’i seilio ar The Servant of Two Masters gan Carlo Goldoni (2017)
•    Loot gan Joe Orton (2018)
•    ART gan Yasmina Reza
 

Four actors are standing on a brightly lit scaffold like contraption. It is a scene from Jason  and The Argonauts